Vítame akékoľvek podnety na našu činnosť i webstránku. Sledujte nás aj na sociálnych sieťach.

TELEFÓN: +421 911 486 484

E-MAIL: info@askpn.sk

Klub vodného motorizmu a športu

Kluby

Logo klubu farebné

Klub vodného motorizmu a športu

ADRESA:

Klub vodného motorizmu a vodných športov, P.O.Box D-152, 92101 Piešťany

Kontakt. osoba:

Václav Todt

Telefón:
E-MAIL:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Klub vodného motorizmu a vodných športov Piešťany má viac ako 50 ročné skúsenosti s organizovaním

vodnomotoristických podujatí (rýchlostné motorové člny), z toho takmer 30 rokov skúseností s organizovaním pretekov vznášadiel. Naši pretekári sa pravidelne, zúčastňujú Majstrovstiev Európy a Majstrovstiev Sveta. KVMVŠ Piešťany pravidelne organizuje mládežnícke podujatia Formula Future, národné, ako aj  medzinárodné podujatia – Majstrovstvá Európy, vďaka čomu je považovaný za jeden z najaktívnejších slovenských, ale aj medzinárodných vodnomotoristických klubov.

História vodného motorizmu v Piešťanoch siaha do obdobia rokov 1940 – 1950, keď niekoľko nadšencov z radu motoristov už stavali lode a motory, avšak 17.marca 1961 sa začína história organizovaného vodného motorizmu, kedy bol založený klub branno-vodných športov (KBVŠ) a bol zvolený pracovný výbor - Fabián, Sobota, bratia Balážovci (Aladár a Alojz), Horňák, Ondris, Grácz, bratia Habánovci, Anderle a Hadviga. Prvým predsedom bol zvolený Imrich Sobota.

Prvou akciou klubu bolo usporiadanie 16.9.1961 Veľkej letnej slávnosti na vode (Benátska noc), po ktorej už nasledovali prvé oficiálne preteky motorových člnov a klzákov, ale pretekali aj pramice, útočné člny, športové člny a tým bol založený pretek o Modrú stuhu Piešťan 24.9.1961. Oddiel VoMo od jeho vzniku, v roku 1961 až do roku 1992, bol aktívny, usporiadal 17 ročníkov Modrej stuhy Piešťan, v rámci ktorej sa usporiadali aj M ČSSR, M SSR a Memoriál Karola Thýra a prvý Medzinárodný pretek v Piešťanoch, v roku 1972.

V roku 1987  usporiadali Medzinárodný pretek o Pohár priateľstva vo vodnom motorizme, za účasti 60-tich pretekárov zo šiestich štátov. V roku 1983 a 1986 oddiel organizoval Dni rekordov na Váhu,boli prekonané všetky dosiaľ platné československé rekordy. Najhodnotnejší výkon z roku 1983 drží pretekár Libor Jelínek z TJ Baník Ostrava, v kategórii O-500 ccm výkonom 173,54 km/hod.

Od začiatku organizovaného VoMo v Piešťanoch, od roku 1961 v oddieloch KBVŠ vo Zväzarme a od roku 1967 v TJ Spartak, od roku 1970 v TJ ŠK, od roku 1976 v TJ Družba, od roku 1982 z rozhodnutia nadriadeného orgánu OV ČSZTV a MsNV Piešťany boli preradené z TJ Družba do TJ Sĺňava a od 30.3.1995 prestúpili do občianskeho združenia s názvom Klub vodného motorizmu a vodných športov Piešťany.

Členovia oddielov VoMo sa zamerali hlavne na pretekársku činnosť, ale vytvárali podmienky aj na rekreačnú činnosť pre ostatných členov oddielov, taktiež plnili podmienky odznaku zdatnosti a získali titul Vzorný kolektív mládeže v roku 1978 a titul Vzorný oddiel v roku 1986.

V oddieloch a kluboch pretekalo 19 pretekárov na športových člnoch a rýchlostných motorových klzákoch, hlavne do roku 1967. Od roku 1967 pretekalo v rýchlostných kategóriách 15 pretekárov a získali na M ČSSR a SSR 30 medailí. Z toho 15 medailí pretekár Jozef Kráľ a 8 medailí Peter Baláž st. Jozef Kráľ pretekal v kat. OJ-175ccm, OA-250ccm, OB-350ccm a OC-500ccm a pri 25-tom výročí org. VoMo v Piešťanoch bol vyhodnotený ako najúspešnejší pretekár  oddielu v doterajšej histórií. Bol držiteľom základného československého rekordu v kat. OB-350ccm z roku 1976 z Trenčína výkonom 118,64km/hod. a ešte stále je držiteľom slovenských rekordov v kat. OB-350ccm z roku 1983 z Piešťan výkonom 137,28 km/hod a rekordu z roku 1979 z Trenčína v kat. OC-500ccm výkonom 135,20km/hod.

Prvý predseda oddielu VoMo Imrich Sobota vyhral 2.ročník Modrej stuhy Piešťan v roku 1962 a Jozef Kráľ vyhral 8.ročník Modrej stuhy Piešťan v roku 1980 a 15.ročník Modrej stuhy Piešťan v roku 1987. Obaja v kategórii O-350 ccm.

Oddiel VoMo organizoval školenia pre vodcu malého plavidla (34 preukazov) a tiež aj tréningový kurz pre vznášadlárov za účelom osvojenia si ovládania vznášadiel a získania licencie (8 pretekárov) v roku 1987.

Od roku 1986 začali v Piešťanoch ako prví na Slovensku aj bývalej ČSSR usporadúvať preteky vznášadiel a od roku 1987 ako Veľkú cenu Slovenska a vždy ako jedno kolo ME vznášadiel, do roku 1992   šesť ročníkov VC Slovenska.

Tak ako VC Slovenska vznášadiel jej 7.ročník v roku 2007 a 8.ročník v roku 2008, ktoré boli zároveň Majstrovstvami Európy, musel klub usporiadať v Námestove na Oravskej priehrade. Neskôr dva ročníky VC Slovenska v roku 2010 a 2011 klub usporiadal na Ostrove v Trenčíne.

Tradíciu organizovania VC Slovenska a ME vznášadiel po viac ako 20 ročnej prestávke sa podarilo členom klubu obnoviť v roku 2015 a 2017, keď bolo usporiadané podujatie zamerané na organizáciu nekomerčného športovo-kultúrneho podujatia so sprievodným programom zameraným na propagáciu najmä vodných športov, ale aj propagáciu aktívneho životného štýlu, ale aj propagácie činnosti organizácii zameraných na pomoc znevýhodnených skupín.

Pretekári na vznášadlách získali na ME od roku 2002 do roku 2012 13 medailí, z toho Ing.Jaroslav Baláž ml. v kat. FS získal dve zlaté, štyri  strieborné medaily a jednu bronzovú medailu. Mário Bartoš v kat. F1 v roku 2009 získal zlatú medailu. Jaroslav Baláž st. v kat. FN získal bronzovú medailu v roku 2009 a v roku 2012 zlatú medailu. Ivan Štefánik v kat. FN získal zlatú medailu v roku 2010. A Jaroslav Baláž ml. získal bronzovú medailu na Majstrovstvách sveta v kat. FS v roku 2010 a v roku 2012 na Majstrovstvách sveta znovu bronzovú medailu, tiež v kat. Formula S.

Od začiatku vzniku vodného motorizmu v Piešťanoch svojou činnosťou, čiže podujatiami na domácej úrovni alebo medzinárodnej doma, ale aj pretekárskej v zahraničí, veľmi úspešne hájil farby mesta Piešťan vodný motorizmus a Slovenska o čom svedčí ich veľká návštevnosť na všetkých podujatiach ako aj ich následné kladné hodnotenie nielen laickej verejnosti ale aj vyšších telovýchovných orgánov, médií a správnych orgánov mesta.

 

Funkcionári klubu

Václav Todt – predseda

Vendel Kapičiak - podpredseda

Miloš Feketa - tajomník

Iveta Bartošová – hospodár

Jaroslav Baláž st. – športová činnosť

Ciele klubu

Propagácia atraktívneho športu. Zvýšenie záujmu o športové aktivity. Zvýšenie záujmu o technické športy a tým zvyšovanie vedomostí. Skvalitnenie športových podmienok pre mládež, rodiny a seniorov. Vytvorenie nových medziľudských vzťahov obyvateľov a podpora zdravia formou pohybových aktivít.

Vďaka športovému duchu, entuziazmu a ochote spolupracovať vytvoriť pozitívnu atmosféru spolupráce s orientáciou na spoločný cieľ.

Organizovať nekomerčne zamerané športové podujatia propagujúce mesto, región a Slovensko, spropagovať nevšedný technický šport prístupný takmer pre každého, pripraviť zaujímavý sprievodný program a tak zaujať všetky vekové skupiny so zameraním sa na mladú generáciu a ukázať jej možnosti aktívneho trávenia voľného času.