Vítame akékoľvek podnety na našu činnosť i webstránku. Sledujte nás aj na sociálnych sieťach.

TELEFÓN: +421 911 486 484

E-MAIL: info@askpn.sk

a

Organizačná štruktúra

Peter Bohuš

Peter Bohuš

Prezident Združenia 

 
 


 

 

Martina Hrdinová

Martina Hrdinová

Viceprezident Združenia 

 
martina.hrdinova@askpn.sk | +421 918 560 252
zástupca individuálneho športu
 


 

 

Ján Stachura

Ján Stachura

Člen výkonného výboru 

 
jan.stachura@askpn.sk | +421 0949 629 267
zástupca kolektívneho športu
 


 

 

Branislav Macejka

Branislav Macejka

Člen výkonného výboru 

 
branislav.macejka@askpn.sk | +421 905 977 425
zástupca kolektívneho športu
 


 

 

Jozef Drahovský

Jozef Drahovský

Člen výkonného výboru 

 
jozef.drahovsky@askpn.sk | 0904 975 140
zástupca individuálneho športu
 


 

 

Ladislav Beleščák

Ladislav Beleščák

Člen výkonného výboru 

 
ladislav.belescak@askpn.sk | 0917 552 753
zástupca športu pre všetkých