Vítame akékoľvek podnety na našu činnosť i webstránku. Sledujte nás aj na sociálnych sieťach.

TELEFÓN: +421 911 486 484

E-MAIL: info@askpn.sk

Naše novinky

 

Citáty

 

Ak by sme mohli dať každému jednotlivcovi správne množstvo výživy a cvičenia, nie málo, a nie veľa, našli by sme najbezpečnejší spôsob, ako byť zdraví.

Hippocrates

Citáty

 

Zlyhal som zas a zas – preto som nakoniec uspel.

Michael Jordan

Citáty

 

Čím viac snívaš, tým viac dosiahneš.

Michael Phelps
a

Asociácia
športových klubov Piešťany

 

Šport je spoločenský fenomén. Je neoddeliteľnou súčasťou verejného života, faktorom priaznivo pôsobiacim na zdravý vývoj našich detí vo všetkých smeroch.

Myslíme si, že ako jedna z verejných oblastí si zaslúži väčšiu pozornosť a podporu samosprávy, ale aj nás bežných ľudí. Súčasná podpora a možnosť rozvoja športu je alarmujúco nízka. Máloktorá samospráva podporuje športovanie svojich občanov tak málo ako tá piešťanská. Preto pociťujeme potrebu zlepšiť vzťah samospráva a kluby v každej rovine.

Ako teda vnímať Asociáciu športových klubov?

a