Vítame akékoľvek podnety na našu činnosť i webstránku. Sledujte nás aj na sociálnych sieťach.

TELEFÓN: +421 911 486 484

E-MAIL: info@askpn.sk

a

Asociácia
športových klubov Piešťany

 

Šport je spoločenský fenomén. Je neoddeliteľnou súčasťou verejného života, faktorom priaznivo pôsobiacim na zdravý vývoj našich detí vo všetkých smeroch.

Myslíme si, že ako jedna z verejných oblastí si zaslúži väčšiu pozornosť a podporu samosprávy, ale aj nás bežných ľudí. Súčasná podpora a možnosť rozvoja športu je alarmujúco nízka. Máloktorá samospráva podporuje športovanie svojich občanov tak málo ako tá piešťanská. Preto pociťujeme potrebu zlepšiť vzťah samospráva a kluby v každej rovine.

Ako teda vnímať Asociáciu športových klubov?

Snažíme sa dať odpoveď prečo AŠK. Sami sme zvedaví na odpovede na ďalšie otázky. Zmení sa postavenie športu v meste? Zvýši sa podpora zo strany samosprávy? V akej forme? Uľaví sa rodičom, ktorí sú najväčšími nositeľmi finančnej záťaže? Dokážeme s mestom spolupracovať a dostať spolu šport v Piešťanoch na vyššiu úroveň?

a

Autor loga: Andy Hlaváč