Vítame akékoľvek podnety na našu činnosť i webstránku. Sledujte nás aj na sociálnych sieťach.

TELEFÓN: +421 911 486 484

E-MAIL: info@askpn.sk

Prihláška za člena združenia

Prihláška za člena združenia

Riadnym členom Združenia  sú fyzické alebo právnické osoby, športové alebo záujmové združenia a organizácie alebo iné osoby, ktoré vstúpili do Združenia po ustanovujúcej schôdzi na základe prihlášky. Riadnym členom sa môže stať, v prípade dlhodobej aktívnej činnosti v súlade so stanovami a v prospech Združenia, aj Individuálny člen, ktorému status Riadneho člena odsúhlasí Výkonný výbor konsenzom.

Individuálnym členom Združenia  je na základe vlastného slobodného rozhodnutia a prihlásenia sa formou prihlášky fyzická osoba, ktorá je sympatizantom športu alebo členom iného športového Združenia a stotožňuje sa s predmetom činnosti a cieľmi AŠK PN. Individuálny člen sa môže zúčastňovať a so súhlasom predsedajúceho vystupovať na Kongrese, bez práva hlasovať, avšak môže byť zvolený do Dozornej rady Združenia.

ZOZNAM ČLENOV K 28.08.2019 (PDF)

Pre prihlásenie za člena Združenia použite nasledovné formuláre: