Vítame akékoľvek podnety na našu činnosť i webstránku. Sledujte nás aj na sociálnych sieťach.

TELEFÓN: +421 911 486 484

E-MAIL: info@askpn.sk

a

Prihláška

Prihláška za člena združenia - fyzická osoba

Povinný údaj
Povinný údaj
Povinný údaj
Invalid Input
Chybne vyplnený email alebo email už bol zaregistrovaný

Adresa trvalého bydliska

Povinný údaj
Povinný údaj
Povinný údaj
Povinný údaj
Povinný údaj
Povinný údaj
Povinný údaj

Podmienky vzniku členstva fyzickej osoby v Združení sú nasledovné:

  • vek aspoň 18 rokov
  • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
  • splnenie morálnych a odborných predpokladov vzniku členstva