Vítame akékoľvek podnety na našu činnosť i webstránku. Sledujte nás aj na sociálnych sieťach.

TELEFÓN: +421 911 486 484

E-MAIL: info@askpn.sk

a

Prihláška

Prihláška za člena združenia - právnická osoba

Povinný údaj
Invalid Input
Povinný údaj

Adresa klubu, športovej organizácie alebo záujmového združenia

Povinný údaj
Povinný údaj
Povinný údaj
Povinný údaj

Štatutárny orgán

Povinný údaj
Povinný údaj
Povinný údaj
Chybne vyplnený email alebo email už bol zaregistrovaný
Povinný údaj
Povinný údaj
Povinný údaj

Podmienky vzniku členstva právnickej osoby v Združení sú nasledovné:

  • ku dňu vzniku členstva v Združení je riadne zaregistrovaná v obchodnom registri alebo inom verejnom registri právnických osôb
  • preukázateľným spôsobom prispela a prispieva k rozvoju športu a voľnočasových aktivít v meste Piešťany, alebo iným spôsobom podporovala/podporuje zvyšovanie pohybových aktivít v meste Piešťany, ich vzdelania a uvedomelosti, alebo inak svojou činnosťou pozitívne pôsobí v oblasti športu a voľnočasových aktivít, na súkromný alebo profesijný život športových odborníkov a plnenie ich úloh v občianskej spoločnosti