Vítame akékoľvek podnety na našu činnosť i webstránku. Sledujte nás aj na sociálnych sieťach.

TELEFÓN: +421 911 486 484

E-MAIL: info@askpn.sk

Výkonnostné testovanie atlétov z Funny athletics Piešťany tak trochu inak

Výkonnostné testovanie atlétov z Funny athletics Piešťany tak trochu inak

Mladí atléti z klubu Funny athletics Piešťany už absolvujú svoje výkonnostné testovanie pomocou novinky v podobe elektronickej časomiery.

Tréneri z klubu Funny athletics Piešťany medzi, ktorých patrí aj slovenský olympionik, rekordér v behu na 800m a spoluzakladateľ klubu Jozef Repčík neustále posúvajú kvalitu tréningového procesu vpred.

Rôznorodé tréningové pomôcky často krát deti motivujú k lepšiemu výkonu a v súčasnej dobe dôležitému opätovnému návratu detí na tréning. V dobe moderných technológii je však potrebné zabezpečiť aj pomôcky, ktoré dokážu deťom poskytnúť vizuálny pohľad na ich výkon a zlepšovanie sa. Spätná väzba v reálnom čase kvantifikuje výkon športovca a jeho správanie čo ho vyzýva, aby zakaždým podával lepšie výkony, aby prekonal svoje maximum aj ostatných športovcov,

 tvrdí Jozef Repčík.

Elektronická časomiera zabezpečí  mladým športovcom zrýchlenie procesu testovania.

Každý športovec má výkon zaznamenávaný pomocou náramkových hodiniek a počítačový systém automaticky ukladá záznam do jeho zložky, s ktorou vedia ich tréneri následne pracovať a vytvárať grafy výkonnosti. Inovatívne testovanie zabezpečí, aby bol tréning efektívny, konkurencieschopný aj zábavný.

K získaniu elektronických fotobuniek klubu pomohol nadačný fond Bekaert v Nadácii Pontis.