Vítame akékoľvek podnety na našu činnosť i webstránku. Sledujte nás aj na sociálnych sieťach.

TELEFÓN: +421 911 486 484

E-MAIL: info@askpn.sk

Žaby opäť migrujú do jazera Striebornica a opäť potrebujú pomoc

Žaby opäť migrujú do jazera Striebornica a opäť potrebujú pomoc

Predo dvermi je tohtoročná migrácia Ropuchy bradavičnatej z lesa do vody a záchrana týchto obojživelníkov pred uhynutím pod pneumatikami aut. Po tejto, minuloročne obnovenej aktivite záchrany žiab okolo jazera v Moravanoch nad Váhom, ktorý sa niesol v znamení spolupráce organizátora každoročných akcií z OZ Kvas Piešťany  a združenia RO Zlatý vrch Moravany nad Váhom i KST Tesla Piešťany, ktorí sa pripojili k organizátorom na základe Návrhovej štúdie uskutočniteľnosti ochrany obojživelníkov v lokalite Striebornica, vypracovanou predsedom Klubu slovenských turistov Tesla Piešťany Ladislavom Beleščákom..

Ich hlavnou  úlohou bola spolupráca na obnovení akcie, vylepšení procesu ochrany týchto živočíchov, najmä technickými prostriedkami, nájdenie  finančného  krytia realizačných vylepšení   a pomoc pri ich realizačnom zabezpečení.

Pre rok 2023 sa obnovil zaužívaný spôsob  zbierania a prenášania migrujúcich žiab dobrovoľníkmi cez frekventovanú cestu, na prechod ktorej im bránila vybudovaná  záchytná bariéra.

 Pri výstavbe viac ako 300 m zábranovej fólie bola použitá mechanizácia výkopu ryhy pre fóliu malotraktorom, ktorú nám vykonal dobrovoľník Martin Vaštík. Ako Miroslav Galčík, tajomník združenia RO Zlatý vrch povedal, “významne, podľa mňa viac ako na 50%, sa tým ušetrila manuálna ľudská práca, nakoľko ryha sa predtým rýľovala ručne“.                                                        

Z podnetu poslanca obce Moravany nad Váhom Jakuba Hamšíka bola tiež zriadená špecializovaná facebooková stránka s názvom Zachrana- ropuch-Striebornica-Moravany nad Váhom.

 Na nej sa postupne sústreďujú všetky aktuálne informácie o dianí v teréne, ktoré sú závislé najmä od počasia a ktorá naberá na sledovanosti a prihlásených do skupiny. Nájdete na nej aj priložený plagátik a inštrukcie pre verejnosť i zaujímavé poznatky a fotografie od prispievateľov, hlavne pracujúcich dobrovoľníkov.

Prvú časť provizórnych zábran sa nám podarilo postaviť 19.marca 2023, ostatnú neskôr a tak sa rozbehlo aj zbieranie a prenášanie jedincov i dvojíc k vode, tohto zákonom chráneného druhu páriacej sa  Ropuchy bradavičnatej (Bufo bufo). Akcia  vyvrcholila v najteplejšie dni 25-28.3 a skončilo začiatkom apríla rozobratím zábran. Pomôcť za vidna i podvečer prišli tradiční dobrovoľníci, i viacero nových, ktorých pomoc  oslovila, či prišli so zvedavosti ,boli to dospelí a množstvo detí ,školské i iné kolektívy.  Ako nám povedal jeden z každoročných dobrovoľníkov, pán Richard Chocholáček z Piešťan , ktorý si žabky veľmi obľúbil a v prvom týždni sa až tri krát zúčastnil so svojou dcérkou Tamarkou : „v stredu sme okrem 114 samčekov nazbierali a tešili  sa aj so 43 spojených párikov, pričom v sobotu sa to už  hemžilo a nazbierali a preniesli sme cez cestu až 350 párov, za tri dni to bolo okolo 700 párov“.

Radosť z obnovy akcie mal aj Aurel Rusnák z OZ Kvas Piešťany, ktorý sa vyjadril: „poďakovanie patrí všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa podieľali na organizačnom zabezpečení akcie a ktorí prišli zachrániť pred uhynutím  tohto milého a vzácneho tvora.

Tohtoročnú akciu si pod patronát zobrala obec Moravany nad Váhom a spoluprácu prisľúbili všetky minuloročné spolupracujúce subjekty. Dohodli sa pritom na skoršom termíne začiatku stavby zábran, ktorý je naplánovaný už na sobotu 2.3.2024.  Ak Vás táto aktivita oslovila, sledujte nás na facebooku a prosíme,  priložte ruku k dielu záchrany tohto vzácneho tvora našej prírody.