Vítame akékoľvek podnety na našu činnosť i webstránku. Sledujte nás aj na sociálnych sieťach.

TELEFÓN: +421 911 486 484

E-MAIL: info@askpn.sk

Zlatý  Vrch opäť na Štefana valcovali turisti

Zlatý Vrch opäť na Štefana valcovali turisti

Informácia o tom, kto je svätý Štefan a aká je história jeho sviatku, visela na prezentačnom stánku Štefanského  výstupu na Zlatý vrch v sedle pod jeho vrcholom, počas trvania  26.ročníka 26.12.2023. Podľa webnovín  agentúry SITA meno Štefan pochádza z gréčtiny a znamená korunovaný.

Tiež uvádzajú, že sv. Štefan patril  medzi prvých sedem diakonov, ktorí sa starali o chudobných a chorých a rozdeľoval milodary sirotám a vdovám. Cirkev ho považuje za prvého kresťana, zabitého ukameňovaním za šírenie Kristovho učenia. Po slávnosti Božieho narodenia ,v Prvý deň vianočný, zaradila okolo roku 380 cirkev do svojho kalendára aj spomienku na  tohto Mučeníka na Druhý deň vianočný.

Na Slovensku vystupuje v tento deň do popredia uvoľnenosť a radosť, je dňom návštev, vinšovania, koledovania a zábavy ,zvykom býva hranie divadlá a usporadúvanie tradičných zábav, či iných podujatí, akým je už od roku 1998 aj Štefanský výstup na Zlatý vrch. 
 
Tento ročník  sa  uskutočnil pod záštitou starostky obce Banka Tatiany Julinyovej a za organizačného zabezpečenia obcou Banka s jej hasičmi ,v spolupráci s KST Tesla Piešťany, združením  RO Zlatý vrch Moravany nad Váhom a z finančnou podporou  mesta Piešťany, pričom  sa niesol  v radostnom duchu.

Srdečné stretnutia známych jednotlivcov  i rodín, vinšovanie k sviatkom, veselé príhody o darčekoch i vyberania kosti z vianočného kapra sa za čerstva niesli pri  pochode lesom, pri opekaní špekáčikov i občerstvovaní  za stolmi  oddychového miesta pod vrcholom. Tam aj starostka z obce Banka spolu z tajomníkom združenia RO Zlatý Vrch Miroslavom Galčíkom z Moravan nad Váhom v centrálnom prístrešku okrem voňavých špekáčikov  rozdávali  spomienkové listy a príležitostne odznaky. Krátky výstup na vrchol, kde panovala Vianočná atmosféra s malým s tromčekom a jasličkami i plápolajúce fotografie  z minulých ročníkov ,ktoré priblížil spomienkami jeden so zakladateľov podujatia Richard Kopál. A ešte pohľad z vrcholu na okolitú krajinu a samozrejme fotky na pamiatku pred stožiarom s vizualizáciou pripravovanej rozhľadne, zavŕšili  zážitkový charakter podujatia.


Ani rozmočené chodníky po čerstvo roztopenom snehu neodradilo viac ako 160 účastníkov, z blízkeho i vzdialenejšieho okolia , z nich bolo vyše 40 detí, od vyvetrania sa na čerstvom vzduchu a vybehanie Vianočných pochúťok, ktorým na chvíľu prihrialo  cez stromy sa predierajúce  slniečko  a ktorí budú spomínať na príjemne strávené chvíle v prírode. 

Opýtali sme sa aj najmladšej účastníčky „na fotografií „, že ako sa má, no ešte sa nenaučila hovoriť , ale vystrúhaný veselý  úsmev na tváričke hovoril za všetko. A tak dovidenia o rok !!!

O podujatí a jeho histórií sa dozvedeli aj krajania a zahraniční poslucháči rádia  Rádia  Slovakia  International RTVS  z rozhovoru redaktorky Mariky Antašovej vysielanom na Štefana do zahraničia. Rozhovor bol nahratý pred  podujatím v  Piešťanskom parku s predsedom organizačného výboru Ladislavom Beleščákom a Richardom Kopálom. „na fotografií“.