Vítame akékoľvek podnety na našu činnosť i webstránku. Sledujte nás aj na sociálnych sieťach.

TELEFÓN: +421 911 486 484

E-MAIL: info@askpn.sk

a

Kanoistika, kajak

Slovenská reprezentačná výprava, v ktorej bolo 36 mladých rýchlostných kanoistov (ročníky narodenia 2001 - 2003) reprezentovala našu krajinu v Poľskom meste Poznaň, v dňoch 14. – 16. se

Vrcholom sezóny v rýchlostnej kanoistike sú Majstrovstvá Slovenska na krátke trate, ktoré sa uskutočnili 31. augusta – 2. septembra 2018 už tretíkrát na bratislavskom Zemníku za účasti 460 kajaká