Vítame akékoľvek podnety na našu činnosť i webstránku. Sledujte nás aj na sociálnych sieťach.

TELEFÓN: +421 911 486 484

E-MAIL: info@askpn.sk

Konferencia ŠPORT QUO VADIS

Konferencia ŠPORT QUO VADIS

Pre všetkých, ktorých zaujíma, kam sa šport v súčasnosti uberá, pripravujeme v druhej polovici septembra zaujímavú konferenciu ŠPORT QUO VADIS.

Dátum konferencie: 27.9.2018 od 13:30 hod. do 19:00 hod.
Usporiadatelia: Asociácia športových klubov Piešťany, o.z., odbornými garantmi konferencie sú pán Ján Filc a Peter Sepeši. 
Miesto konania: Hotel Park, Piešťany

Tematické okruhy konferencie
  1. Právne predpisy súvisiace so športom (zákon o športe)
  2. Financovanie športu
  3. Šport v školskom systéme SR
  4. Správna regenerácia a rehabilitácia
  5. Športová psychológia a mentálny tréning
  6. Panelová diskusia

Cieľová skupina: zástupcovia športových zväzov, športových klubov, športovci a talentovaná mládež, športový odborníci, športujúca verejnosť, zástupcovia samospráv a verejnosť zaujímajúca sa o dianie v športe v rôznych podobách.

Program konferencie, možnosť prihlásenia sa na konferencie budú uverejnené čoskoro na našich stránkach.