Vítame akékoľvek podnety na našu činnosť i webstránku. Sledujte nás aj na sociálnych sieťach.

TELEFÓN: +421 911 486 484

E-MAIL: info@askpn.sk

Asociácia predstavila na tlačovej konferencii svoje ciele a vedenie Združenia

Asociácia predstavila na tlačovej konferencii svoje ciele a vedenie Združenia

AŠK PN – tlačová správa 1802 | Piešťany, 7.9.2018

Asociácia športových klubov Piešťany (ďalej AŠK PN) predstavilo na tlačovej konferencii, ktorá sa konala 4.9.2018 v Piešťanoch, členov výkonného výboru a prezident združenia, ktorí boli zvolení na kongrese. Zároveň sa v rámci prezentácie dotkla viacerých tém, ktorými sa budú najbližšie obdobie zaoberať.

V rámci tlačovej konferencie boli predstavené závery z kongresu, ktorý sa konal koncom augusta (22.8.2018) sa v sídle združenia. Do združenia napokon vstúpila väčšina piešťanských športových klubov, čo stvrdila práve svojou účasťou na kongrese.

Piešťanské športové kluby - logá

Zástupcovia piešťanských športov rokovali o smerovaní svojej činnosti v najbližšom čase a volili si vedenie. Do čela športových klubov bol zvolený Peter Bohuš, ktorý sa najväčšou mierou zaslúžil o toto spojenie. Medzi členov výkonného výboru boli ďalej zvolení za kolektívny šport Branislav Macejka a Ján Stachura, za individuálny šport Martina Hrdinová a Jozef Drahovský a za zástupcu športu pre všetkých bol zvolený Ladislav Beleščák. Po kongrese sa konalo zasadnutie novozvoleného výkonného výboru na ktorom bola za viceprezidentku združenia zvolená Martina Hrdinová.

Výkonný výbor - schéma

Na kongrese bola zvolená aj dozorná rada, jednotlivé smernice združenia a bola prijaté strategické ciele na rok 2018, ktoré načrtli smer činnosti AŠK PN do konca tohto roku.

Dozorná rada - schéma

Na športovom poli sa môžu tešiť priaznivci športu na rôzne športové semináre, nábory a akcie pre deti či širšiu športovú verejnosť, webový informačný portál o športe v meste, ako aj na Konferenciu ŠPORT QUO VADIS v Piešťanoch. Tá sa bude konať 27. septembra v hoteli Park pod odbornou garanciou Jána Filca a bude pojednávať o smerovaní športu a venovať sa kľúčovým športovým témam, ktoré ho ovplyvňujú.

Pripravované aktivity Združenia

Vedenie združenia zároveň dostalo mandát od športových klubov, aby pracovalo v ich mene na naplnení spoločného najvýznamnejšieho cieľa, ktorým je výrazné zvýšenie priamej finančnej dotácie  mesta na podporu športu.

KONTAKTY PRE MÉDIÁ

Peter Bohuš, zástupca prípravného výboru
Mob.: +421 911 486 484,
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Tlačová správa na stiahnutie (PDF)