Vítame akékoľvek podnety na našu činnosť i webstránku. Sledujte nás aj na sociálnych sieťach.

TELEFÓN: +421 911 486 484

E-MAIL: info@askpn.sk

Prvý kongres združenia

Prvý kongres združenia

S radosťou vám oznamujeme, že dňa 22.8.2018 o 17:30 hod. sa uskutoční prvý KONGRES Združenia. Bude sa konať v priestoroch spoločnosti MAGNA ENERGIA a.s. na 1. posch. (bočný vchod Auparku), Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany.

Pozvánka, návrh programu zasadnutia a podklady na zasadnutie kongresu budú zaslané členom najneskôr 15.8.2018.

Podmienkou účasti na kongrese je podanie prihlášky do Združenia v termíne do 6.8.2018. V tomto momente je možné podať prihlášku do Združenia na úrovni Zakladajúceho člena. Zakladajúcimi členmi Združenia sú všetky fyzické osoby prípravného výboru, ktorí podali návrh na registráciu prvých stanov Združenia a všetky právnické osoby, ktoré sa zúčastnili ustanovujúcej schôdze Združenia a prejavili svoj súhlas so stanovami.