Vítame akékoľvek podnety na našu činnosť i webstránku. Sledujte nás aj na sociálnych sieťach.

TELEFÓN: +421 911 486 484

E-MAIL: info@askpn.sk

Informácia o konaní zasadnutia Kongresu 2019

Informácia o konaní zasadnutia Kongresu 2019

Výkonný výbor stanovil termín konania zasadnutia Kongresu AŠK PN na nedeľu 29.9.2019 o 17:00 hod. Pozvánka, návrh programu zasadnutia a podklady na zasadnutie Kongresu budú zasielané Zakladajúcim členom, Riadnym členom, Individuálnym ako aj Čestným členom Združenia, najmenej 7 dní pred dňom konania zasadnutia. Pozvánka a program zasadnutia Kongresu bude doručená členom na e-mailovú adresu, ktorú člen Združenia uviedol na svojej prihláške za člena Združenia.