Vítame akékoľvek podnety na našu činnosť i webstránku. Sledujte nás aj na sociálnych sieťach.

TELEFÓN: +421 911 486 484

E-MAIL: info@askpn.sk

Prvý aprílový víkend úspešný pre PPK

Prvý aprílový víkend úspešný pre PPK

Minulý víkend sa Piešťanský plavecký klub zúčastnil dvoch plaveckých pretekov. Staršia skupina pretekárov cestovala do Popradu na 24. cenu Popradu – Memoriál Filipa Lutza 2019, pretekov sa zúčastnilo 58 klubov zo Slovenska, Česka, Poľska, Maďarska, Rakúska a Ukrajiny a 489 štartujúcich. Náš klub reprezentovali Lea Chromiaková, Tereza Siváková, Paťa Lehutová, Danka Studená, Lenka Bilená, Drahovská Eliška, Barborka Otrubová, Tomáš Jakubček, Lukáš Kunic, Viktor Malík, Soldán Jakub a Soldán Juraj.

Najlepšie výsledky dosiahla Lea Chromiaková, ktorá si priviezla 6 medailí, z toho 3 zlaté 50 motýľ, 100 motýľ, 400 polohové preteky a 3 bronzové 100 voľný spôsob, 50 znak a 200 motýľ.

Ďalšie pekné výsledky dosiahli aj ostatní - Danka Studená sa umiestnila najlepšie na 7. mieste na 50 motýľ, Paťa Lehutová sa umiestnila na 6 mieste 400 polohové preteky, Tomáš Jakubček najlepšie 9. miesto na 200 znak, Lukáš Kunic 12. miesto 400 polohové preteky, Viktor Malík 13. miesto na 200 polohové preteky, Soldán Jakub 6. miesto 400 polohové preteky a 11 miesto 200 polohové preteky, Soldán Juraj 5. miesto na 400 polohové preteky a 9. miesto na 400 voľný spôsob.

 

Mladší pretekári za zúčastnili plaveckých pretekov  Veľká cena Nové Zámky, ktorých sa zúčastnilo 24 klubov zo Slovenska a 208 štartujúcich pretekárov. Klub reprezentovali Pavlína Lehutová, Chiara Biscontini, Alexandra Bajúsová, Filip Sivák a Luis Dzuro. Najlepšie umiestnenie si vyplávali Pavlína Lehutová 2. miesto na 50 motýľ a 3. miesto na 100 motýľ a 3. miesto Filip Sivák na 50 motýľ.

Chiara Biscontini sa umiestnila  dvakrát štvrtá na 50 a 200 znak, Alexandra Bajúsová najlepšie 6. miesto na 200 znak a 7. miesto na 200 voľný spôsob a Luis Dzuro 7. miesto na 50 prsia.

Všetkým zúčastneným gratulujeme k osobným rekordom a ďakujeme za peknú reprezentáciu klubu.