Vítame akékoľvek podnety na našu činnosť i webstránku. Sledujte nás aj na sociálnych sieťach.

TELEFÓN: +421 911 486 484

E-MAIL: info@askpn.sk

Piešťanskí vodáci priniesli 33 medailí  z Nováckej päťstovky

Piešťanskí vodáci priniesli 33 medailí z Nováckej päťstovky

Prvý augustový víkend sa na jazere v Novákoch konal za prísnych hygienicko – epidemiologických opatrení 48. ročník pretekov v rýchlostnej kanoistike pod názvom Novácka 500-vka. Za krásneho slnečného počasia si 430 pretekárov z 20 slovenských klubov prišlo  zmerať svoje sily na 200 a 500 metrových tratiach v singlových a deblových disciplínach vo vekových kategóriách od 13 rokov.  Žiaci vo veku 9 – 12 rokov pretekali na 2000 metrovej trati. Za Klub Kajak – Kanoe Piešťany sa do pripravených vybójkovaných dráh pod vedením trénerov Róberta Erbana, Mária Klieštenca, Mateja Michálka a Juraja Homolu postavilo 33 piešťanských kajakárov a kanoistov. Tí najhúževnatejší, ktorí sa prebojovali náročnými rozjazdami a medzijazdami až do finále sa na stupne víťazov postavili a cenné kovy získali kajakári:

Viktor Samuel Podhradský: 4x (zlato v K2 na 500m, striebro v K2 na 200m a v K1 na 500m, bronz na 200m)

Daniel Rybanský: 3x (zlato - v K2 na 500m,  striebro K2 na 200m, bronz v K1 na 500m)

Michal Zrutta: 3x (striebro – v K1 na 200m a v K2 na 500m, bronz v K2 na 200m)

Matej Današ: 2x ( bronz v K2 na 200m aj 500m)

Tatiana Trakalová: 1x (striebro v K1 na 200 m)

Kanoistov a veteránov je na Slovensku trochu menej, tak nemusia prechádzať postupovými jazdami, ale idú priamo do finále a spomedzi nich sa najviac darilo:

Milanovi Jankechovi, ktorý zíslal zlato vo všetkých disciplínach

Petrovi Kizekovi: 3x zlato (v C1 na 200 aj 500m, v C2 na 200m a striebro v C2 na 500m)

 Michalovi Szobolovszkému: zlato v C2 na 200m, striebro v C2 na 500m)

Silvii Benkovej – 2x zlato (v K1 na 200 aj 500m)

Ďalšie cenné medaily si vypádlovali deblisti v K2 Romana Švecová s Hanou Gavorovou ( striebro na 200m a bronz na 500m), v C2 Dušan Hladký s Lukášom Božíkom (striebro na oboch tratiach). 

V prvej desiatke sa umiestnili a body pre klub získali: J. Uhrík, T. Tapušík, M. Křen, Š. Urban, D. Hladký, L. Hanáková, K. Schultzová a T. Balážová.

Celková bilancia – 33 medailí, z toho: 12 zlatých, 13 strieborných a 8 bronzových.