Vítame akékoľvek podnety na našu činnosť i webstránku. Sledujte nás aj na sociálnych sieťach.

TELEFÓN: +421 911 486 484

E-MAIL: info@askpn.sk

Piešťanci získali 20 medailí

Piešťanci získali 20 medailí

Rýchlostná kanoistika má za sebou nabitý víkend. V sobotu 5. septembra pretekalo v Bratislave na Zemníku 340 kajakárov a kanoistov zo 17 slovenských klubov na 2000 metrových tratiach v singlových a deblových disciplínach. Mladým Piešťancom sa podarilo získať 11 pódiových umiestnení (2 – 5 – 4). Zlaté medaily si vypádlovali: Viktor Samuel Podhradský v K1 a Michal Zrutta v K2, ktorý zároveň získal aj bronz v K1. O striebro sa postarali: Daniel Rybanský v K1, Matej Današ a Tatiana Trakalová v K2, Tamara Balážová a Michal Szobolovszký v C1. Bronz získali: deblistky Hana Gavorová a Romana Švecová v K2, Dušan Hladký v C1.

Tí najodvážnejší a najhúževnatejší sa v nedeľu 6. septembra vybrali na Veľkú cenu Komárna, kde hneď v jeden deň za krásneho slnečného počasia sa 2x zapotili na 5 kilometrových tratiach. Svoje sily si prišlo zmerať 242 pretekárov zo 16 slovenských klubov. Za Kajak – Kanoe Piešťany bojovalo 7 mladých kajakárov, ktorí si domov priniesli 9 medailí ( 4 – 3 – 2 ). Umiestnenia:

Matej Današ ( junior ) – I. miesto v K1 a II. miesto v K2

Viktor Samuel Podhradský ( junior )– I. miesto v K2 a II. miesto v K1

Daniel Rybanský ( junior ) – I. miesto v K2 a III. miesto v K1

Michal Zrutta ( kadet ) – I. miesto v K2 a III. miesto v K1

Romana Švecová ( kadetka ) - II. miesto v K2 a IV. miesto v K1

Len o kúsok v tak náročných tratiach utiekla medaila Simonke Božíkovej a Martinovi Bábikovi, ktorí sa umiestnili v prvej desiatke.

Obrázok