Vítame akékoľvek podnety na našu činnosť i webstránku. Sledujte nás aj na sociálnych sieťach.

TELEFÓN: +421 911 486 484

E-MAIL: info@askpn.sk

Cieľom sú 2% z rozpočtu mesta na šport

Cieľom sú 2% z rozpočtu mesta na šport

AŠK PN – tlačová správa 1801 | Piešťany, 27.7.2018

Asociácia športových klubov Piešťany (ďalej AŠK PN) pripravuje viacero aktivít smerujúcich k zlepšeniu nelichotivej situácie v oblasti podpory športu v Piešťanoch. Nevyhnutným krokom k naplneniu týchto úloh je zvýšenie priamej dotácie na činnosť klubov a združení vo výške 2% z rozpočtu mesta Piešťany na rok 2019.

Podpora zo strany samosprávy je niekoľko rokov na minimálnej úrovni, a tým pádom bremeno činnosti je ponechané najmä na pleciach rodičov, sponzorov, prípadne národných zväzov. AŠK PN pripravuje materiály ako podklad na rokovanie s kompetentnými zástupcami v našom meste s upriamením pozornosti na športujúcu mládež a organizovanie športu pre všetkých, vrátane zdravotne hendikepovaných športovcov. Pohybová výchova detí a mládeže tvorí základ zdravého a všestranného rozvoja dieťaťa a jeho osobnosti. Šport pôsobí so svojím špecifickým zameraním pozitívnym spôsobom na dieťa a rozvíja ho po stránke fyziologickej, motorickej, koordinačnej, kognitívnej, emocionálnej, psychologickej a sociálnej, čím prispieva k upevňovaniu zdravia, k zvyšovaniu telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti. Na základe viacerých overených štúdií je dnes nespochybniteľným faktom, že šport a pohybová aktivita sú základným pilierom zdravého rozvoja nielen detí, ale aj ostatnej populácie, teda celej spoločnosti. Práve športové kluby, združenia ako aj organizácie zaoberajúce sa športom pre všetkých, vykonávajú takúto činnosť. Avšak na svoje fungovanie potrebujú financie. AŠK PN zastáva názor, že financovanie klubov musí byť rovnomerne rozložené medzi viaceré zdroje. Týmito zdrojmi sú štát, a to cez národné zväzy, ďalej samospráva, sponzori, darcovia a rodičia. Ten pomer medzi jednotlivými zdrojmi príjmov by mali byť rovnomerne rozložené, a to z viacerých dôvodov. Rozloženie financovania je potrebné pre zabezpečenie stability rozvoja klubov a minimalizovania rizika v prípade krátkodobého výpadku niektorého z nich.

Veľmi dôležitým bodom súvisiacim s potrebou podpory od samosprávy, je propagácia nášho mesta a regiónu, ktorú robia športovci, a to nielen tí reprezentační. Kluby organizujú podujatia a iné aktivity v širokej škále športových činností, reprezentujú pritom mesto Piešťany na národných a medzinárodných podujatiach, snažia sa vychovávať a podporovať reprezentantov, či organizovať rôzne medzinárodné súťaže. Z radov športovcov mesta sú známi viacerí majstri Európy i sveta a reprezentanti našej krajiny. Z histórie je známe, že so športovaním v meste Piešťany začínalo, resp. tu pôsobilo až 14 športovcov, ktorí dosiahli métu najvyššej kvality, nielen účasťou na olympijských, či paraolympijských hrách, ale aj ziskom vzácnych kovov.

Dňa 22.8.2018 sa bude konať Kongres Asociácie športových klubov v Piešťanoch, na ktorom okrem iného budú zvolení členovia výkonného výboru, dozornej rady a prezident Združenia. Tí následne otvoria dialóg na tému podpory športu, a to vecne, korektne a výstižne, a najmä podložený argumentáciou. Cieľom rokovaní bude hľadanie konsenzu v oblasti športu, rozvoja infraštruktúry a nastavanie koncepcie rozvoja športu po všetkých stránkach.

KONTAKTY PRE MÉDIÁ

Peter Bohuš, zástupca prípravného výboru
Mob.: +421 911 486 484,
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.