Vítame akékoľvek podnety na našu činnosť i webstránku. Sledujte nás aj na sociálnych sieťach.

TELEFÓN: +421 911 486 484

E-MAIL: info@askpn.sk

Európsky týždeň športu

Európsky týždeň športu

Asociácia športových klubov v Piešťanoch prihlásilo v rámci Európskeho týždňa športu dve akcie, ktoré organizuje. Národné športové centrum (NŠC) je aj v roku 2018 slovenským koordinátorom Európskeho týždňa športu, unikátnej iniciatívy Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity v celej Európe. Už štvrtý ročník má za úlohu nabádať k pohybu a zdravému životnému štýlu po celý rok v duchu kampane #BeActive. Minulý rok sa do Európskeho týždňa športu na Slovensku zapojilo 598 podujatí vo viac ako 360 mestách a obciach. Zašportovalo si takmer 155 000 detí a dospelých. 

Európsky týždeň športu je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity v celej Európe. V roku 2018 pobeží už jeho 4. ročník. Hlavnou témou kampane ostáva „#BeActive“, ktorá má nabádať k pohybu, a to nielen počas Európskeho týždňa športu, ale po celý rok.

Logo #BeActive

Prvou prihlásenou aktivitou v rámci ETŠ je podujatie pešej turistiky. Na cca 6 km okruhu so štartom a cieľom v rekreačnom zariadení Výtoky sa bude konať spomienkové stretnutie pri príležitosti 10. výročia vyhlásenia Vlada Plulíka, všestranného športovca, horolezca, vytrvalostného bežca, bikera, freeride lyžiara, za nezvestného. Vlado je autor prvovýstupov, hodnotných voľných prelezov technických ciest a reťazoviek vo Vysokých Tatrách. Liezol v Dolomitoch, Alpách, Skalistých horách a Himalájach. Držiteľ viacerých ocenení za výstupy slovenského horolezeckého spolku JAMES. Zúčastnil sa piatich expedícií na osemtisícovky. V roku 1998 bol najúspešnejším účastníkom výpravy na Mt. Everest (8848m), keď naň vystúpil ako prvý Slovák severnou cestou bez použitia umelého kyslíka. Zo svojich horolezeckých športových podujatí si však najviac cenil zimný a letný sólo nonstop prelez hlavného hrebeňa Vysokých Tatier. Od júna 2008, keď nezostúpil za doposiaľ nevyjasnených okolností z Broad Peaku (8047m), je nezvestný.

Druhou aktivitou je odborná konferencia na tému ŠPORT QUO VADIS. Odborným garantom je pán Ján Filc, športový odborník, hokejový tréner a uznávaná osobnosť. Odborným partnerom konferencie je Určená právnická spoločnosť, ktorá významným podielom participovala na tvorbe zákona o športe. 

 

Šport si nevyhnutne potrebuje uchovať FairPlay ako svoju základnú integrálnu súčasť, svoj fundamentálny pilier, ktorý ho odlišuje od mnohých iných odvetví života spoločnosti, kde morálka a FairPlay dávno stratili svoje pozície alebo ich prevalcovali ekonomické záujmy, peniaze či egá vplyvných “malých” ľudí, pre ktorých má víťazstvo cenu, za ktorú sú ochotní znevážiť princípy FairPlay a deformovať podstatu športu.

dodáva za UčPS tím Peter Sepeši a Ladislav Križan.

 

Konferencia sa bude konať 27.9.2018 od 13:30 hod. do 19:00 hod. v priestoroch Hotela Park v Piešťanoch. Tematické okruhy konferencie sú rozdelené na tému právne predpisy súvisiace so športom (zákon o športe), financovanie športu, šport v školskom systém SR, správna regenerácia a rehabilitácia, športová psychológia a mentálny tréning. Na záver konferencie sa bude konať panelová diskusia, do ktorej okrem prednášateľov budú pozvaní ďalší odborníci v danej oblasti. 

Pozvaní sú zástupcovia športových zväzov, športových klubov, športovci a talentovaná mládež, športový odborníci, športujúca verejnosť, zástupcovia samospráv a verejnosť zaujímajúca o dianie v športe v rôznych podobách.  

Kompletný program a bližšie informácie ohľadne registrácie účastníkov budú uverejnené na stránkach www.askpn.sk od 10.9.2018. 

Za prípravný výbor Peter Bohuš