Vítame akékoľvek podnety na našu činnosť i webstránku. Sledujte nás aj na sociálnych sieťach.

TELEFÓN: +421 911 486 484

E-MAIL: info@askpn.sk

Primátor mesta Piešťany Peter Jančovič vyhlasuje anketu „ ŠPORTOVEC ROKA 2018“

Primátor mesta Piešťany Peter Jančovič vyhlasuje anketu „ ŠPORTOVEC ROKA 2018“

Primátor mesta Piešťany Peter Jančovič vyhlasuje anketu „ ŠPORTOVEC ROKA 2018“ v nasledovných kategóriách:

  • najúspešnejší mládežnícky športovec – dorastenci do 18 rokov
  • najúspešnejší dospelý športovec
  • najúspešnejší kolektív
  • tréner alebo zaslúžilý pracovník v oblasti športu.

Návrhy so stručným zdôvodnením zasielajte do 28. februára 2019 na adresu: Mestský úrad Piešťany, referát kultúry a športu, Námestie SNP 3, 921 45 Piešťany. Návrhy môžete odovzdať aj osobne na podateľni MsÚ.