Vítame akékoľvek podnety na našu činnosť i webstránku. Sledujte nás aj na sociálnych sieťach.

TELEFÓN: +421 911 486 484

E-MAIL: info@askpn.sk

Videovizitka PPK Piešťany

Videovizitka PPK Piešťany

S radosťou Vám predkladáme videovizitku nášho ďalšieho člena Piešťanského plaveckého klubu.

Občianske združenie Piešťanský plavecký klub združuje svojich členov za účelom rozvoja a podpory dobrovoľnej telovýchovy a športu detí a mládeže v športovom odvetví – plávanie. PPK je členom Slovenskej plaveckej federácie a Asociácie priateľov pohybových činností vo vodnom prostredí od narodenia do školského veku. Základným cieľom plaveckého klubu, pre ktorý aj vznikol, je umožniť deťom zmysluplne, zdravo a s radosťou využívať voľný čas, dať im nielen základy športovej prípravy, ale aj základy zdravého spôsobu života. Piešťanský plavecký klub sa snaží prezentovať kvalitnou prácou s mládežou a výchovou v duchu tradičných športových zásad.