Vítame akékoľvek podnety na našu činnosť i webstránku. Sledujte nás aj na sociálnych sieťach.

TELEFÓN: +421 911 486 484

E-MAIL: info@askpn.sk

Turistika k prírodným pamiatkam a pamätníčku v Považskom Inovci

Turistika k prírodným pamiatkam a pamätníčku v Považskom Inovci

Spomienkové podujatie Po stopách Vlada Plulíka sa v tomto roku z viacerých dôvodov, poznačených hlavne koronavírusom neuskutoční, no za zdravím a zážitkami do prírody , spojenými  z uctením si pamiatky na tohto už 12 rokov nezvestného horolezca, sa  môžete vybrať predposlednú júnovú sobotu či nedeľu alebo iný víkend na neďaleké Výtoky, vzdialené len 10 km od Piešťan a absolvovať peší cca 6 km okruh zážitkovej turistiky z celou rodinou.

Obr.1 Na trase ( foto:Emil Rusnák)
Obr.1 Na trase ( foto:Emil Rusnák)

                                                                                                

Výtoky ležia v závere doliny Striebornice za Moravanmi nad Váhom, sú dostupne po  asfaltovej lesnej  ceste (s trpezlivým obchádzaním výtlkov) a s možnosťou parkovania na konci doliny. Nachádza sa tam objekt Rekreačného zariadenia Výtoky (www.vytoky.sk ) , s poskytovaním bufetového občerstvenia, otvorený v sobotu 20.6.2020 aj nedeľu 21.6.2020 a možnosťou zakúpenia špekáčikov na opekanie na otvorenom ohni vyhradeného miesta, ako i trávnaté ihriská pre detské hry .

Je to ideálne východiskové miesto  pre štart a cieľ hlavnej okružnej trasy pešieho pochodu o dĺžke cca 6 km, ktorú si do svojej relácie Televíkend vybrala aj Slovenska televízia minulý rok ( https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14048/182413 ), je vhodná pre všetky vekové kategórie a aj pre absolvovanie severskou chôdzou s paličkami (Nordic Walking).

Od štartu ktorý začína pri smerovníku Výtoky  Rekreačné stredisko (260m.n.m) a vedie zeleno-značeným turistickým chodníkom smerom na  Krahulčie vrchy sa dostaneme k prvej zastávke prírodných pamiatok Dolnosokolských jaskýň.

Veľká  a Malá dolnosokolská jaskyňa

 Sú verejnosti voľne prístupné jaskyne v útvare Sokolích skál v nadmorskej výške 484 m.n.m., sprístupnené za účelom zotavenia a poznávania jej prírodných a historických hodnôt vyhlásené za prírodnú pamiatku od 1.5.2009, pričom zaujímavejšou je hlavne vyššie položená a rozlohou väčšia Veľká jaskyňa s krasovou výzdobou.  Vytvorili ich presakujúce pukliny v celistvých svetlosivých strednotriasových vápencoch a jej priestory boli rozšírené aj mrazovým zvetrávaním, najmä v chladných obdobiach dávnoveku. Dĺžka pozemnej chodby veľkej jaskyne je 15 m a malej 10 m. Jaskyne sú významné archeologickými nálezmi z obdobia neolitu.

Obr.2 Veľká dolnosokolská jaskyňa (foto:Boris Beleščák)
Obr.2 Veľká dolnosokolská jaskyňa (foto:Boris Beleščák)

                                                                                                                                                                      

Trasa pokračuje po zeleno-značenom chodníku nahor a po krátkom úseku sa dostávame na druhú zastávku k pamätníčku Vlada Plulíka

Pietne miesto Vladimíra Plulíka

 Kto sa chce o Vladovi , ktorý sa narodil v Piešťanoch, dozvedieť viac , informácie si ľahko nájde napríklad na internetovej stránke vikipédie, pričom o ňom bolo napísaných  za  takmer už 12 rokov veľa novinárskych článkov a boli vydané i knihy od Milana Vranku.

Obr.3 Pietne miesto Vlada Plulíka (foto: Peter Bohuš)
Obr.3 Pietne miesto Vlada Plulíka (foto: Peter Bohuš)

                                                                               

V tichu lesa za plápolania vlajočiek si uctime jeho pamiatku a pokračujeme po zeleno-značenom chodníku k smerovníku Krahulčie vrchy a smerovníku sedlo Gajda, kde odbočíme po červeno-značenom chodníku odbočkou smerom k prírodnej pamiatke Visiace skaly.

Vyhliadka Visiace skaly

Je nezalesnené miesto s nádhernou vyhliadkou na prevažné južnú topoľčiansku stranu a okolité obce, polia a pohoria, v nadmorskej výške 570 m.n.m., nachádzajúce sa na južnom výbežku vrchu Gajda. Je tu postavený kríž a spomienková tabuľa milovníka hôr, skauta  Eduarda Kolníka, rodáka z Nitrianskej Blatnice .Od roku 1994 na rozlohe 0,96 ha je vyhlásenou  prírodnou pamiatkou bez ochranného pásma. Predmetom ochrany sú lesné a trávnaté spoločenstvá a skalnaté stepi viazané na južné svahy v dubovom vegetačnom stupni na vápencoch a dolomitoch, s výskytom ohrozených druhov flóry a fauny, s hojným výskytom  napr. ponikleca obyčajného. Na tomto území platí 4.stupeň ochrany prírody a tak pripomíname návštevníkom, že okrem všeobecnej ochrany prírody a krajiny platí najmä zákaz vjazdu a státia bicyklov, zákaz táboriť, rúbať drevo  a rozkladať oheň, zákaz zbierať lesné plody, rastliny i nerasty a skameneliny i zákaz voľného púšťania psov.

Obr.4 Na Visiacich skalách (foto:Ladislav Beleščák)
Obr.4 Na Visiacich skalách (foto:Ladislav Beleščák)

                                                                                          

Po rozhliadnutí sa a krátkom odpočinku sa červeno- značeným chodníkom vrátime späť k smerovníku Sedlo Gajda a pokračujeme zeleno- značeným chodníkom lesom až ku križovatke so žlto- značeným cyklochodníkom a zeleno- značeným náučným chodníkom pod sedlom Gajda-Trhovičná lúka. Na tento náučný chodník  odbočíme doľava (pozor náročná orientácia )a pokračujeme smerom do doliny , až do  cieľa nášho putovania – na Výtoky, kde sa občerstvime a opečieme si špekáčik a zašportujeme.

Obr.5 Na ihriskách Výtokov ( foto: Ladislav Beleščák)
Obr.5 Na ihriskách Výtokov ( foto: Ladislav Beleščák)

                                                                                                

Ponúknutá trasa je trasou zážitkovej turistiky a preto nepremeškajte príležitosť na jej absolvovanie , uctenie si pamiatky významného športovca a urobte tak niečo aj pre svoje zdravie a zdravie Vašej rodiny. Prajeme príjemne strávené chvíle v lone horskej prírody. A nezabudnite sa k nej správať úctivo a chrániť ju.