Vítame akékoľvek podnety na našu činnosť i webstránku. Sledujte nás aj na sociálnych sieťach.

TELEFÓN: +421 911 486 484

E-MAIL: info@askpn.sk

PIEŠŤANSKÁ BUĎ-FITka 2020 jubiluje a s novinkami sa odkladá

PIEŠŤANSKÁ BUĎ-FITka 2020 jubiluje a s novinkami sa odkladá

Napriek tomu, že sa toto turistické podujatie smeruje prevažné do zdravého prírodného prostredia, kde koncentrácia ľudí je ďaleko menšia ako v meste,  koronavirus zasiahol aj túto akciu, lebo sa na ňu vzťahuje zákaz organizovania verejných hromadných športových podujatí a tak to hlavný organizátor, ktorým sa stala Asociácia športových klubov mesta Piešťany rešpektuje a pristúpil k odloženiu usporiadania jej jubilejného 45. ročníka z májového termínu na termín druhého polroku 2020.

Podujatie vzniklo ako Teslácka Buď Fit
Podujatie vzniklo ako Teslácka Buď Fit

Koordinátor a hlavný organizátor mal pripravený so zainteresovanými klubmi a spolupracujúcimi subjektmi vskutku bohatý a zaujímavý program rozložený tento krát až do troch dní a tak to mal byť akýsi festival turistiky.
Štart všetkých tras bol tradične zvolený na tento krát opravovaný Kolonádový most.

Na jeden z dni  boli pripravené aktivity spojené z cykloturistikou a bicyklovaním, keď v ponuke k osvedčeným ľahkým trasám Kolookruhu Slňava (cca 12 km) a Brunovskému okruhu po nábreží Váhu(cca 23 km)pribudli za spolupráce Slovenského cykloklubu aj dve nové, rýdzo horské trasy pre MTB, ktoré rovnako ako prvé dve vedú mimo cestnej premávky a smerujú na hrebeň Považského Inovca. Je to Kostolecký okruh (cca 39km )s návštevou Veľmožského dvorca v Ducovom a Tematínský okruh(cca 58km) s návštevou zrúcanín hradu Tematím a kontrolnými prejazdmi cez Penzion Bezovec na Bezovci a areál  firmy MTBIKER v Hrádku.“

 

Cykloturisti na štarte minulého ročníka
Cykloturisti na štarte minulého ročníka

V cieli, ktorý bol zvolený na Lodenici, lebo tam klub Happy Move pripravil sprievodné podujatie Otvorenie bicyklovej sezóny, za účasti predstaviteľov mesta a Piešťanského užitočného kolesa, spojené s pokrstením ďalších nových bicyklov na voľné zdieľanie v meste od spoločnosti Magna Energia. Ako nám predseda klubu Andrej Krištof povedal:

Je nám ľúto, že sme nemohli takto slávnostne otvoriť sezónu, no presúvame to na neskorší termín a snáď sa nám to podarí otvorením ďalšej významnej udalosti a to Európskeho týždňa mobility, kde to smerujeme.

Zdieľané bicykle v meste
Zdieľané bicykle v meste

Na druhý deň boli pripravené aktivity pešej turistiky, zážitkovej turistiky a vodnej turistiky. Pre pešiu turistiku a severskú chôdzu (Nordic Walking) boli okrem osvedčených tras Beethovenovho okruhu (cca 14 km)cez Havran, Dominovho okruhu (cca 20 km)cez Čertovu pec a Plulíkovho okruhu (cca 35 km)okolo pietneho miesta tohto horolezca pripravená aj nová trasa diaľkového pochodu pre tzv. diaľkoplazov a to Bezovecký okruh (cca 50 km)cez Bezovec a  hrad Tematín. Novinkou na tento  deň bola pripravená aj ponuka pre zážitkovú turistiku na trase Kolookruhu Slnava (cca 12 km), hlavne pre rodiny  s deťmi buď pešo, alebo za pomoci odražadiel, či kolobežiek alebo ďalších pomôcok, pričom na štarte a v cieli mala byť firmou JUZI zriadená požičovňa kolobežiek. Cieľ bol tradične zvolený v Campingu Pullmann. Nová ponuka bola zabezpečená aj pre záujemcov o vodnú turistiku splavom na trase Zelená Voda(Nove mesto n/Váhom)- Camping Pullmann (Banka), ktorá meria cca 25 km a pripravovaná bola  v spolupráci z vodnými turistami z Piešťan.

Nordic Walking na minulom ročníku
Nordic Walking na minulom ročníku

Tretí deň bol pripravený ako úplná novinka, zameraná na školskú mládež piešťanských škôl. Pripravili sme pre nich totiž dopoludňajšiu návštevu  premietanie filmov festivalu HORY a MESTO v kine Fontána s horsko-športovou tematikou, spojenú z besedou z významnými športovcami a odpoludnia absolvovanie pešej tury okolo jazera Slňava. Premietanie pre verejnosť bolo pripravené aj v podvečerných hodinách.

Na náš záujem zorganizovať tento celoslovensky festival, majúci už  20.ročnú tradíciu, aj v Piešťanoch nám o.i. manažérka festivalu Zuzana Greksáková napísala:

Minulý rok sme organizovali podujatie v 13 mestách Slovenska a okrem poobedňajších a večerných premietaní pre verejnosť sa konajú aj doobedňajšie predstavenia pre školy (základne/stredné), ktoré sú veľmi obľúbené - posledný rok sa na nich zúčastnilo cez 3000 žiakov. V tomto roku mal už premiéru festival v Sládkovičove.

5 plagát tohtoročného festivalu v Sládkovičove
Plagát tohtoročného festivalu v Sládkovičove

K našej ponuke sa vyjadril riaditeľ Gymnázia Pierra de Coubertina Radim Urban nasledovne:

Škola víta projekt „Školsky deň Piešťanskej BUĎ FITky 2020", zúčastni sa ho a odporúča účasť aj ostatným stredným a základným školám na území mesta. Považuje akciu filmového festivalu „ Hory a mesto" za výchovno-vzdelávaciu, spojenú s praktickým vykonaním športovo-turistickej aktivity  prevencie zdravia a poznávacej činnosti fauny a flóry, zabezpečenej pochodom okolo jazera Sĺňava vo voľnej prírode.

 No školy na druhý deň zatvorili pre školákov a sú dodnes zatvorené a tak sa ďalšia príprava zastavila a verme, že sa nám podarí ju dokončiť a situácia sa tak zlepší že aj školy a školáci si prídu na svoje po stanovení nového termínu podujatia. 
 „Koronavirus nás zasiahol ako blesk z jasného neba a nič nám nezostává len rešpektovať prijate opatrenia, lebo zdravie obyvateľstva je na prvom mieste. Na druhej strane „Pobyt v prírode v rámci okresu za dodržiavania ostatných bezpečnostných opatrení“ bol aj počas Veľkonočnej zatiaľ najprísnejšej výluky odporúčaný, lebo pohyb na slniečku a čerstvom vzduchu v lone prírody blahodarne pôsobia na naše zdravie a obranyschopnosť organizmu, teda na imunitu.

Rádiožurnál sa pýtal epidemiológa, člena ústredného krízového štábu prof. Vladimíra Krčméryho dňa 4.4.2020 na tému pohybu v prírode v čase obmedzení koronavírusom. 
Z odpovedí vyberám a citujem:

Príroda je liekom. To znamená, že čím viac je človek na slnku, tým viac sa mu aktivuje provitamín D na vitamín D a tým viac rastie jeho obranyschopnosť, pretože na imunitu proti infekciám sú najdôležitejšie dva vitamíny C a D. A ten D je v tých jarných a jesenných mesiacoch úplne najdôležitejší, pretože 80% obyvateľstva Slovenska má oproti norme výrazne zníženú hladinu vitamínu D. Takže keď je pekné počasie a idete von, to je to úžasné, je to fantastické. Ak nie sú ľudia v karanténe, tak nie je žiadna prekážka, aby čím viacej boli von. Ak dodržia určité pravidlá.

A takto dnes fungujeme v prírode
A takto dnes fungujeme v prírode

Preto aj toto podujatie, ktoré je smerované do prírody považujeme za prospešné pre zdravie obyvateľstva a napĺňanie nášho poslania Asociácie, vyjadreného v našom slogane „ŠPORTOM K ZDRAVIU“..Po uvoľnení súčasných prísnych opatrení ho v novom termíne chceme zorganizovať a nadviazať tak na úspešný minulý rok, kedy podujatie uspokojilo viac ako 400 účastníkov a  tohtoročné je pripravené na 90%. Vieme si ho živo predstaviť aj v oklieštenej podobe  opatreniami spojenými s výskytom koronavýrusu, napr.  obmedzením sprievodných podujatí, či počtom účastníkov a pod. alebo znížením požadovanej finančnej podpory zo strany mesta. No nepredbiehajme udalosti a verme že k ničomu takému nebudeme musieť pristúpiť a podujatie v čo najväčšej miere pripravenosti ponúkneme širokej verejnosti v náhradných termínoch druhého polroku 2020, pričom ich plánujeme  zverejniť do konca júna.