Vítame akékoľvek podnety na našu činnosť i webstránku. Sledujte nás aj na sociálnych sieťach.

TELEFÓN: +421 911 486 484

E-MAIL: info@askpn.sk

Zlatý vrch opäť ožíva rozhľadňou i podujatím

Zlatý vrch opäť ožíva rozhľadňou i podujatím

Po roku sa to okolo tohto vrcholu v Považskom Inovci bude opäť hemžiť turistami a verejnosťou na jubilejnom

25. Ročníku Štefanského výstupu na Zlatý vrch, ktorý sa tradične koná na 2.sviatok Vianočný, pričom tento krát sa ho okrem tradičných návštevníkov z Piešťanskej strany vrcholu zúčastnia aj návštevníci z Topoľčianskeho okresu a najmä zvedavci, ktorí sa to-čo chcú dozvedieť o rozbehnutej výstavbe rozhľadne na vrchole.

Hlavným organizátorom podujatia je KST  Tesla  Piešťany ,spoluorganizátorom združenie RO Zlatý vrch z Moravan n/V., finančne ho podporilo Mesto Piešťany , organizačne obce Banka, Radošina a Moravany n/V, a starosta z tejto obce Peter Hulman prevzal aj záštitu nad podujatím.

Na príprave podujatia boli turistickým klubom zorganizované dve brigády za účasti 7 a 6 členov, dobrovoľníkov. Fotografie z aktivít sú priložené v prílohe.

Na stretnutie  účastníkov organizátori vyhradili čas od 10,00 hod. do 12,00 hodiny a z dôvodu nedostatočnosti priestorov na vrchole sa stretnutie uskutoční v sedle pod vrcholom priamo na turistickej a cykloturistickej trase, kde prebehne aj hlavný program s odovzdávaním účastníckych odznakov a ďalšími aktivitami.

To samozrejme neznamená že vrchol nebude navštevovaný, Každý si bude môcť prejsť cca 250 m na vrchol, s   inštalovanou výstavkou fotografií z minulých ročníkov, kde sa pravidelný návštevníci určite nájdu a bude umiestnené miestečko na fotografovanie pri vizualizácií pripravovanej  rozhľadne.

Bližšie informácie o podujatí nájdete v našom Kalendári podujatí

A čo sa týka samotnej rozhľadne, tak tohtoročná plánovaná aktivita druhej etapy bola úspešné ukončená.

Stalo sa tak oznámením Trnavského samosprávneho kraja KST Tesla Piešťany o tom, že kontrolný orgán finančnej správy nenašiel žiadne pochybenie pri prefinancovaní dotácie vo výške 10.215 Eur, určenej na spracovanie projektovej dokumentácie rozhľadne a táto je pripravená k budúcoročnej realizácií v ďalšej etape.

Zostatok dofinancovala obec Moravany n/V. a KST Tesla Piešťany.

Projektová dokumentácia akceptuje kritéria spracované Štúdiou uskutočniteľnosti a tak stavba je oproti predošlej dokumentácií lacnejšia, nakoľko sa preorientovala z celokovovej rozhľadne na kombináciu kovovo drevenej konštrukcie. Tiež  príslušne technické zázemie je presunuté do oblasti z nižšou náročnosťou na zemné práce v strmom teréne. Výhodou, ktorú dokumentácia obsahuje je i viacúčelový variant s možnosťou inštalácie protipožiarneho monitorovacieho zariadenia na rýchle zistenie požiaru a tým rýchlejší protipožiarny zásah a tiež ďalšie výhody plynúce z opakovanej stavby, ktoré už tejto konštrukcie štyri stoja na Slovensku..

Na druhej etape už boli vykonané prípravne aktivity i v tomto roku. Troma subjektmi  Rezortom Piešťany, obcou Moravany n/V. a KST Tesla Piešťany bolo  založené záujmové združenie právnických osôb RO Zlatý vrch, ktorého úlohou bude koordinovať a napomáhať realizácii i v ďalšej etape, v katastri je už vyčlenená parcela na výstavbu Rozhľadne a je aj rozbehnutá spolupráca na projekte cezhraničnej spolupráce z partnerským mestom Bojkovice z CZ , ktorý pripravuje podobný projekt ako je náš. A  aj  na tomto našom podujatí pripravujeme  verejnú zbierku na podporu tohto projektu.