Vítame akékoľvek podnety na našu činnosť i webstránku. Sledujte nás aj na sociálnych sieťach.

TELEFÓN: +421 911 486 484

E-MAIL: info@askpn.sk

Na Zlatom Vrchu sa to hemžilo návštevníkmi počas jubilejného podujatia

Na Zlatom Vrchu sa to hemžilo návštevníkmi počas jubilejného podujatia

Počasie síce nebolo najpríjemnejšie, no i tak sa na jubilejnom 25 . Ročníku Štefanského výstupu na Zlatý vrch, ktorý sa tradične konal na 2.sviatok Vianočný zúčastnilo vyše 150 účastníkov.

Pobytu v prírode, ktorá vyzerala skôr ako jarná, sa tešilo najmä viac ako 40 deti , ktorí prišli v sprievode rodinných príslušníkov a s hrdosťou si pripínali účastnícke odznaky na vetrovky, ako odmenu za  kilometre , ktoré len na najkratšej zážitkovej trase z Havrana a späť bolo treba prekonať v dĺžke 6 km.

Na vrchole si účastníci, ktorí prišli pešo i na bicykloch prezreli výstavu fotografií z minulých ročníkov , ktorú nainštaloval jeden zo zakladateľov podujatia Richard Kopál a mohli sa aj vyfotiť pred vizualizáciou rozhľadne od KST Tesla Piešťany, ktorá sa pripravuje postaviť na vrchole. V sedle pod vrcholom potom už zaplnili ohnisko opekaním špekáčikov, príjemným posedením pri prinesenom  občerstvení a v družnej debate.

Na výzvu organizátorov  do súťaže  o najkrajšiu klobásu reagovali dvaja účastníci, ktorí obohatili svoje výrobky divinou a obaja,  Tomáš Burzala z Ratnoviec i  Miroslav Klimek  z Vrbového, boli odmenení vecnými cenami, pričom  klobásy  venovali, ako vecný dar na výstavbu rozhľadne.

Ako povedal Miroslav Galčík so združenia RO Zlatý vrch z Moravan nad Váhom, ktoré koordinuje projekt výstavby rozhľadne na Zlatom vrchu, účastníci sa živo zaujímali o ňu, pričom rozhovory sa niesli v znamení podpory verejnosti tomuto projektu, o čom svedčí aj darovaných viac ako 400 Eur cestou verejnej zbierky č. 205-2022-053753 do prenosnej pokladničky, ktorá bola na podujatí realizovaná.

ZÁPISNICA o otvorení pokladničky verejnej zbierky (PDF)

Hlavným organizátorom podujatia bol KST  Tesla  Piešťany ,spoluorganizátorom  združenie RO Zlatý vrch z Moravan n/V., finančne ho podporilo Mesto Piešťany , organizačne Olympijsky klub Piešťany, obce Banka, Radošina a Moravany n/V, pričom starosta z tejto obce Peter Hulman prevzal aj záštitu nad podujatím.

Ďalšie informácie o rozhľadni a podujatí si môžete prečítať aj v článku https://www.piestanskydennik.sk/2022/12/30/zlaty-vrch-opat-ozil-podujatim-aj-rozhladnou/.