Vítame akékoľvek podnety na našu činnosť i webstránku. Sledujte nás aj na sociálnych sieťach.

TELEFÓN: +421 911 486 484

E-MAIL: info@askpn.sk

Videovizitka HK Havrani Piešťany

Videovizitka HK Havrani Piešťany

Ďalším klubom, ktorý Vám bližšie predstavíme vo videovizitke je klub HK Havrani Piešťany.

Hlavným poslaním klubu HK Havrani je vytvárať priestor pre rast a rozvoj mladých hokejistov. Poskytujú deťom príležitosti k rozvoju osobnosti a k zlepšovaniu ich športovej výkonnosti. Prostredníctvom hokeja im pomáhajú budovať fyzické a psychické zdravie, presadiť sa v živote, byť vytrvalý, obetavý a zodpovedný voči sebe aj kolektívu. Klub HK Havrani sa snaží spájať hokejový aj osobnostný rozvoj mladých ľudí. Chcú pomôcť deťom k tomu, aby sa zabávali, hrali, zároveň učili disciplíne, zodpovednosti ku kamarátom, tímu a klubu.