Vítame akékoľvek podnety na našu činnosť i webstránku. Sledujte nás aj na sociálnych sieťach.

TELEFÓN: +421 911 486 484

E-MAIL: info@askpn.sk

a

Hokej

Ďalším klubom, ktorý Vám bližšie predstavíme vo videovizitke je klub HK Havrani Piešťany. Hlavným poslaním klubu HK Havrani je vytvárať priestor pre rast a rozvoj mladých hokejistov. Poskytujú