Vítame akékoľvek podnety na našu činnosť i webstránku. Sledujte nás aj na sociálnych sieťach.

TELEFÓN: +421 911 486 484

E-MAIL: info@askpn.sk

Vyhodnotenie seminára Športom k zdraviu, nie k trvalej invalidite

Vyhodnotenie seminára Športom k zdraviu, nie k trvalej invalidite

V pondelok 3.12.2018 sa konal v príjemnom prostredí Malej scény v Piešťanoch v poradí už druhý odborný seminár, ktorý opäť organizovala Asociácia športových klubov Piešťany.

Po prvom úspešnom seminári, ktorý sa venoval oblasti športovej psychológie bola predmetom diskusie a prednášok tentoraz téma fyzioterapie, rehabilitácie, kompenzačných cvičení a správnej životosprávy.

Význam fyzioterapie v živote mladého športovca predstavil fyzioterapeut regeneračného centra Linea Daniel Korec. V prednáške sa zameral najmä na charakteristiku pohybovej stránky detí v dnešnej dobe a porovnanie jej s minulosťou. Prítomných  tiež oboznámil s problematikou svalových dysbalancií a zlého držania tela, vrátane najčastejších príčin ich vzniku. Dôležitou súčasťou života športovca by mali byť kompenzačné cvičenia a strečing.

Prednáška Daniela Koreca na stiahnutie (PDF)

Nasledovala prednáška Michaely Hluchovej v ktorej sa zamerala na jednu z mnohých možností kompenzačných cvičení. Tiež potvrdila slová p. Koreca, že problematika vplyvu záťaže v športe na správne držanie tela a na vznik svalových dysbalancií je známy. Následky veľkého preťaženia športovcov sú žiaľ častým zdravotným problémom, ktoré majú výrazný vplyv na zdravie, ale aj výkonnosť športovcov. V posture človeka  je zafixované  nesprávne cvičenie, nevhodná metodika športového tréningu, ale aj chybné pohybové stereoptypy bežného života. Prevencia zranení a kompenzácia je jednou z primárnych úloh športovej biomechaniky. Cielené posilnenie svalov, ktoré vytvárajú svalový korzet, vhodná technika pohybu pomáhajú správnym pohybovým vzorcom a tým sa znižuje výskyt zranení. SMS rešpektuje základy fyziologického pohybu na princípe recipročnej inhibície. Zahŕňa posilňovanie oslabených svalov, natiahnutie skrátených svalov, vyrovnané - centrované držanie tela a koordináciu pohybu v priestore. Metóda SM-Systém predstavuje spojenie prevencie aj rehabilitácie, preto je určite zaujímavou alternatívou k zaradeniu do telovýchovnej praxe.

Prednáška Michaely Hluchovej na stiahnutie (PDF)

Na záver prvého bloku predstavil význam výživových doplnkov Martin Minárech, odborník zo spoločnosti Kompava. Výživové doplnky nie sú v dnešnej dobe len témou dospelých a profesionálnych športovcov. Každý nadaný mladý športovec, ktorý chce podávať dokonalé výkony jeho predstavám, by mal o nich niečo vedieť. Pokiaľ sú športovci veľmi mladí, je vhodné, aby ich rodičia, ale i tréneri mali jasno v tom, čo mladý organizmus vyžaduje, aby podal ten najlepší výkon.

Prednáška Martina Minárecha na stiahnutie (PDF)

Po prvom bloku prednášok tak ako na prvom seminári nasledovala panelová diskusia.

Veľmi nás teší účasť a záujem nielen rodičov, ale aj trénerov a funkcionárov o tento typ diskusie a komunikácie. Už čoskoro Vám predstavíme pokračovanie série seminárov v roku 2019. Rok začneme veľmi zaujímavou diskusiou s bývalými športovcami na tému "Čo mi šport dal a čo vzal". Pozvali sme viacero osobnosti ako Dušan Milo, Marta Brliťová (Páleníková), Roba Erbana a Marcelu Erbanovú, Maťu Hrdinovú, primátora Petra Jančoviča a Libora Charfreitaga. Diskusný večer, ktorý sa bude konať v pondelok  21.1.2019 bude moderoval moderátor RTVS Andrej Bartaloš. Pozvánku a program uverejníme čoskoro, sledujte naše stránky.