Vítame akékoľvek podnety na našu činnosť i webstránku. Sledujte nás aj na sociálnych sieťach.

TELEFÓN: +421 911 486 484

E-MAIL: info@askpn.sk

Výtoky – obnovené studničky a vynovený turistický informačný systém

Výtoky – obnovené studničky a vynovený turistický informačný systém

Na turistov v Novom roku čakajú aj dve vynovené studničky v oblasti Výtokov v pohorí Považského Inovca, o ktoré sa postarali dobrovoľníci pod vedením Klubu slovenských turistov Tesla Piešťany. Tí sa nechali inšpirovať sloganom jedného so zakladateľov organizovanej turistiky na Slovensku: „Čo láska k horám vytvorila, to dobrá vôľa nech zachová“ a v rámci projektu Nadácie Ekopolis“ Živé chodníky 2020“, ktorý finančne podporili aj oblátky Horalky od Sedity, okrem nich opravili aj niektoré ďalšie objekty a modernizovali informačný systém v tejto oblasti.

Studnička Staroprameň, s výdatným celoročným stabilným prameňom sa nachádza v lokalite Fojková, pri turisticky neznačenej lesnej ceste,  vedúcej z Výtokov do sedla  na hlavnom hrebeni Považského Inovca. Podľa zaneseného, objaveného a obnoveného nápisu roku 1950 na kamennej stene, oslávila svoje okrúhle 70.-tiny od svojho prebudovania do terajšej podoby. Ďalej okrem vyčistenia od popadaných stromov, náletový drevín, lístia a odpadkov jej obnova spočívala v prehlbovaní vodných prietokov, ich premostení a vyčistení  výtoku , no najmä v úprave hlavného dreveného prístrešku i prístupového kamenného schodišťa a nahradenia rozpadnutého posedu novým stolom a lavicami. A tak si teraz putujúci peši turisti, cykloturisti, prípadne bežkári môžu pohodlne  oddýchnuť posedením pri stole a vypiť si dúšok zdravej čerstvej pramenistej vody.                                                         

Studnička Výtoky je prepadovým výtokom z vybudovaného verejného vodného zdroja potoka Striebornica a nachádza sa priamo v centre lokality na Výtokoch. Tu sa dobrovoľníci

okrem čistiacich a prehlbovacích prác hlavne zamerali na rekonštrukciu prístupovej lávky, ktorá už bola v dezolátnom stave a nahradili ju novou, pevnejšou s opracovaného dreva a opatrili bezpečnostným zábradlím a ochranným náterom. Novo  bola aj v rámci projektu  značkárom KST Michalom Fialom vyznačená odbočka k studničke so zeleno značeného turistického chodníka od smerovníka Výtoky-Rekr.stredisko. Návštevníkom Výtokov sa tak uľahčí orientácia k vyhľadaniu studničky  a bezpečný prístup k jej vodnému zdroju.  

Mapa Považského Inovca s vyznačenými turistickými a cykloturistickými trasami a ďalšími informáciami na Výtokoch dlhé roky chýbala, no už tomu tak nie je. Po dohode s vlastníkmi a užívateľmi pozemkov bolo  rozhodnuté umiestniť ju v blízkosti miesta možného otáčania sa autobusov a najčastejšieho parkovania návštevníkov Výtokov, prichádzajúcich tam automobilmi, ktorí sa vydávajú odtiaľ na prechádzky prírodou, či na pešie túry alebo cyklotúry, alebo na rôzne športové či turistické podujatia. Jej umiestnenie a realizácia bola vykonaná v spolupráci zo Slovenským cykloklubom Piešťany pri  žlto-značenej cyklotrase 8114 Výtoky,rázcestie – sedlo Gajda,trhovičná lúka,( značenie trasy bolo v rámci projektu taktiež obnovené značkárom SCK Michalom Hlatkým)  a značenom náučnom chodníku Nitrianská Blatnica - Ducové,(značenie bolo mimo projektu taktiež obnovené značkárom KST Vladimírom Chrapčiakom ) a v blízkosti studničky Výtoky, pred ohradou záchytnej vodnej  nádrže spoločnosti Tavos, a.s.Piešťany.

Toto miesto bude považované za Výtoky-centrum a sú naň naviazané i novo umiestnené smerové značky na stĺpe cyklopoludníka, postaveného vedľa stojana s mapou a budú sa naň nabaľovať aj ďalšie aktivity budúcich projektov, ktoré sa pripravujú do tejto oblasti. Miesto je zvolené podľa zvykového práva a tak veríme, že tým vyhovieme hlavne turistickej verejnosti a podarí sa tak aspoň z časti odstrániť parkovanie vozidiel nadivoko vo voľnej prírode.

Informačná tabuľa Visiace skaly bola vytvorená s informáciami a obrázkami fauny a flóry chráneného územia tejto prírodnej pamiatky a pokynmi, ako sa má návštevník tejto pamiatky zaradenej do 4.stupňa ochrany prírody správať na tomto území. Stojan s tabuľou boli postavená dobrovoľníkmi podľa pokynov Správy chránenej krajinnej oblasti Male Karpaty pri vstupe na toto územie. Slúži na poskytnutie informácii o chránených druhoch rastlín, ktorými sú najmä Poniklec veľkokvetý i Drieň obyčajný a so živočíchov najmä Modlivka zelená. Pri tvorbe týchto informácií nám významnou mierou pomohla znalkyňa miestnej fauny a flóry pani Magdaléna Bultmanová.

Nemenej významne poslúžia návštevníkom tohto územia aj informácie o zákazoch činnosti v 4.stupni ochrany prírody, medzi ktoré patria napr. zákaz zberu rastlín a plodov, zákaz vjazdu a státia bicyklom, zákaz táboriť a rozkladať oheň, zákaz voľného púšťania psov a ďalšie dôležité usmernenia. Veríme, že tieto informácie priamo na mieste pomôžu návštevníkom spoznať konkrétne chránené druhy, upozornia na zákazy chovania sa na tomto chránenom území a podarí sa tak zachovať tento vzácny útvar ochrany prírody nepoškodený.

V rámci projektu boli tiež vykonané opravy rôznych striešok existujúcich stojanov, tabuli, názorných   rekvizít a ohnísk v uvedenej oblasti, ktoré sme objavili poškodené a podarilo sa nám ich v rámci časového limitu a finančných možnosti projektu opraviť.

 A čo dodať ďalej ??? Zopár čísiel a poznatkov. Keď som písal projektový zámer na finančnú podporu projektu na poslednú chvíľu, bolo to bez predchádzajúceho predjednania s dotknutými organizáciami a inštitúciami , no nečakal som, že sa realizačne schvaľovačky  budú  rodiť tak pomaly a ťažko. COVID 19 zasiahol aj do tejto oblasti a tak sme projekt ukončili až v dodatočnej lehote. No na druhej strane som nečakal taký  záujem o pracovné aktivity  na projekte, veď sa do nich zapojilo 18 dobrovoľníkov, ktorí odpracovali spolu 196 brigádnických hodín, za čo im patrí srdečná vďaka. Spomeniem len najaktívnejších, medzi ktorých patrili Laco Blaško, Miro Galčík ,Peter Beluský či Peter Sitár, prácu ktorých ocenili aj okoloidúci turisti a prechádzajúci cykloturisti. Jeden dokonca od radosti vytiahol peňaženku a na stôl položil 10 EUR s poznámkou“ ...na režijné náklady..“ Poďakovanie za spoluprácu patrí aj pracovníkom OZ Lesy, š.p. Moravany nad Váhom pod vedením  Ing. Gazdu, pracovníkovi ŠOP SR z Modry Mgr. Dušanovi Markovi a starostovi obce Moravany nad Váhom Ing. Petrovi Hulmanovi.

Škoda len , že sa nepodarilo zrealizovať záverečné podujatie odovzdania výsledkov projektu starostke obce Hubina pri studničke Staroprameň, ktoré sme pripravovali tak, aby sa ho mohla zúčastniť aj turistická verejnosť. Pandemické opatrenia nám to neumožnili a tak sme sa len pred Vianočnými sviatkami, v deň mojich okrúhlych 70 – tých narodenín, v úzkom kruhu zišli a slávnostne prestrihli pásku pri studničke s rovnakým rokom vybudovania 1950, v akom som sa aj ja narodil. Projekt bol predstavený  pred Vianocami aj rádiom Regina.  link: https://reginazapad.rtvs.sk/clanky/regionalna-publicistika/239965/obnovene-studnicky-a-informacne-tabule-v-povazskom-inovci

A na záver, odkaz od dobrovoľníkov: Tešilo nás, že sme sa mohli zúčastniť tohto projektu. Robili sme to pre naše potešenie a spríjemnenie pobytu i zjednodušenie orientácie ľudí v prírode.  Veríme, že sme tým prispeli k väčšiemu pohodliu návštevníkov i zvýšeniu turistického ruchu v tejto oblasti. Ľudia choďte do prírody, behajte a bicyklujte sa v nej, poznávajte ju a navštevujte športové i turistické podujatia organizované v nej v každom ročnom období. Buďte na čerstvom vzduchu, pite vodu z prameňov a užívajte si blahodarného slnka, lebo to je cesta k zdraviu. Získate kondíciu, vitamín D a imunitu voči chorobám, vrátané nepríjemného Covidu 19.Nezabudnite pritom, že ste v prírode i v lese len na návšteve a preto sa k nej správajte ohľaduplne a dodržujte predpísané pravidlá. Potom aj úsilie, ktoré sme všetci vynaložili na realizáciu tohto projektu bude mať zmysel, pomôže prispieť k Vášmu zdraviu a ochráni našu vzácnu prírodu.