Vítame akékoľvek podnety na našu činnosť i webstránku. Sledujte nás aj na sociálnych sieťach.

TELEFÓN: +421 911 486 484

E-MAIL: info@askpn.sk

Ekologický čin roka 2020 –hlavná cena kraja putuje turistom do Piešťan

Ekologický čin roka 2020 –hlavná cena kraja putuje turistom do Piešťan

Dňa 21.9 2021 boli v Západoslovenskom múzeu v Trnave predsedom Trnavského samosprávneho kraja slávnostné odovzdané ceny jubilejného 10. ročníka súťaže Ekologický čin roka 2020. Z 19 hodnotených projektov v dvoch kategóriách sa v kategórii občianske združenia, obce a dobrovoľníci  na prvom mieste umiestnil projekt Klubu slovenských turistov Tesla Piešťany s názvom: Obnova studničiek, značenia a budovanie infraštruktúry v Považskom Inovci, ktorý bol ocenený za kreatívnu a inšpirujúcu aktivitu v oblasti životného prostredia.

Do súťaže bol prihlásený aj projekt Mesta Piešťany s názvom : Obecne chránené územie Lido, ktorý sa ale medzi trojicu ocenených nedostal, no za účasť v súťaži bol odmenený diplomom.

Víťazný projekt bol realizovaný v minulom roku občianskym združením v rámci výzvy Nadácie Ekopolis “ Živé chodníky“ a aj ako spomienka na tragickú udalosť spred 35 rokov, kedy pri požiari  v podniku Tesla zahynul jeden zo zakladajúcich členov klubu a člen Slovenského združenia ochrancov prírody, jej milovník Milan Striženec.

Do projektu sa zapojilo 18 dobrovoľníkov z radov členov a sympatizantov klubu, z ktorých najaktívnejší boli Miroslav Galčík, Ladislav Blaško, Peter Beluský, Peter Sitár, Marcela Šicková a ďalší, ktorí pod vedením Ladislava Beleščáka a za podpory ďalších 12 ľudí, ktorí pomohli odbornými prácami a poradenstvom, medzi ktorých patrili aj značkár KST Michal Fiala, značkár SCK Michal Hlatký, či strážca ŠOP SR Dušan Marko a vedúci LS Moravany Martin Gazda. Spolu tak vytvorili dielo obnovy a modernizácie zamerané na kvalitu životného prostredia, za čo im patrí vďaka a pričinili sa tak aj k získaniu tohto významného ocenenia.

V rámci projektu boli v oblasti Výtokov za Moravanmi nad Váhom upravené dve studničky Sraroprameň a Výtoky, vybudovaná centrálna mapa značených turistických a cykloturistických trás oblasti a orientačný cyklopoludník na Výtokoch, ako aj informačná tabuľa na Visiacich skalách a obnovené turistické i cykloturistické značenie a informačné prvky, ktoré slúžia už v tomto roku verejnosti  na orientáciu a spríjemnenie pobytu v prírode.

Zostáva len dúfať, že prírodné živly a hlavne návštevníci sa budú k vytvorenému dielu správať ohľaduplne a objekty budú návštevníkom tejto čoraz viac navštevovanejšej turistickej oblasti ešte dlho slúžiť.

Ocenenie je honorované aj finančne a tak balíček prostriedkov bude prednostne použitý na ďalší rozvoj turizmu na Piešťanskú.