Vítame akékoľvek podnety na našu činnosť i webstránku. Sledujte nás aj na sociálnych sieťach.

TELEFÓN: +421 911 486 484

E-MAIL: info@askpn.sk

a

Ostatné

Asociácia športových klubov v Piešťanoch prihlásilo v rámci Európskeho týždňa športu dve akcie, ktoré organizuje. Národné športové centrum (NŠC) je aj v roku 2018 slovenským koordinátorom Európskeho t

Dňa 10.07.2018 nám bola Oznámením o pridelenie identifikačného čísla (IČO: 51820498) schválená registrácia združenia pod názvom Asociácia športových klubov Piešťany, o.z., sídlo Teplická 2210/39, 921